SHC De Oude Stelmakerij

Nu te zien: Onder Vuur II: de opmaat naar het rampjaar 1672

tot en met 30 oktober 2022

350 jaar geleden, in 1672, verklaarden Engeland, Frankrijk, en de bisschoppen van Keulen en Münster de Nederlandse Republiek de oorlog. Het jaar gaat de geschiedenis in als Het Rampjaar en de historische gebeurtenissen worden nu landelijk op veel locaties herdacht. In de provincie Groningen wordt daarbij vooral stil gestaan bij de herdenking van Groningens Ontzet. Het Streekhistorisch Centrum haakt daarbij aan met een expositie in haar dependance, SHC de Oude Stelmakerij in Sellingen.

De tentoonstelling belicht de persoon van Bommen Berend in diverse aspecten, als vorst, bisschop maar ook als mens. Deze bisschop van Münster, Bernard von Galen, viel in 1672 met een groot leger Oost-Nederland binnen en belegerde de stad Groningen met zwaar geschut, waardoor hij bekend is geworden als Bommen Berend. Wat minder bekend is, is dat 7 jaar eerder deze kerkvorst al een eerste militaire poging ondernam om het oosten van Nederland aan zich te onderwerpen. Ondanks de schaal van de oorlog en de impact ervan op het oosten van Nederland en speciaal Groningen, geldt deze Eerste Münsterse Oorlog als een bijna vergeten geschiedenis. Nu, met de herdenking van de gebeurtenissen van 1672 – met name de aanval op en belegering van de stad Groningen door Bommen Berend –  wordt ook deze eerdere militaire veldtocht van de Bisschop van Münster nog eens voor het voetlicht gehaald.

 De expositie is gratis te bezoeken van donderdag tot en met zondag van 13.00-16.00 uur.

Het Streekhistorisch Centrum dankt het MOW, Museum Westerwolde voor het beschikbaar stellen van de materialen die zij op basis van onderzoek van Tjarko van Dijk in 2015 ontwikkelde naar aanleiding van ‘Onder Vuur, 350 jaar Eerste Münsterse oorlog’.

Download hier de brochure die in 2015 bij deze tentoonstelling verscheen.

Verder is in onze dependance de permanente tentoonstelling over de geschiedenis van Westerwolde te zien: Westerwolde in Vogelvlucht. In woord en beeld gaat u met zevenmijlslaarzen door de ontstaansgeschiedenis van het landschap, de middelen van bestaan en andere kenmerkende elementen uit de rijke historie.

Het is ook een Toeristisch Informatiepunt voor Westerwolde. Voor wandel- en fietsroutes, overnachtingsadressen, kaarten van de omgeving en allerhande toeristische informatie kunt u hier terecht. Telefoonnummer tijdens openingstijden: 0599-322727.

In de schuur is elk jaar een andere wisseltentoonstelling.

SHC de oude Stelmakerij is geopend van april tot en met oktober. Daarbuiten op afspraak.

U vindt de Oude Stelmakerij ook op Facebook.