Schenkingen

Regelmatig wordt onze collectie verrijkt door de schenking van interessante stukken. We zijn blij wanneer u bij het opruimen van oude spullen aan ons denkt! Wat kan dat zoal zijn? Denk bijvoorbeeld aan oude foto’s, papieren documenten maar ook textiel en voorwerpen. We hebben wel een paar spelregels waar de schenking aan moet voldoen. Het Streekhistorisch Centrum hanteert het volgende verzamelbeleid:

Algemeen:

– Het SHC neemt geen objecten in langdurig bruikleen aan.

– Het SHC heeft geen budget voor de verwerving van collectiestukken. Objecten worden in de vorm van een schenking aangenomen. 

Criteria voor opname in de collectie van het SHC:

Het te schenken object moet:

1. Streekgebonden zijn, dat wil zeggen:

afkomstig zijn uit, gaan over of gebruikt zijn in het gebied, dat wordt begrensd door de lijn Veendam-Oude Pekela-Bellingwolde in het noorden, de Nederlands-Duitse grens in het oosten en in het westen de lijn die van Kiel-Windeweer via de Drentse ‘-veen en -mond’-dorpen naar Ter Apel loopt.

In sommige gevallen wordt een uitzondering gemaakt voor de plaatsen Winschoten, Hoogezand-Sappemeer en de Stad Groningen. Dit ter beoordeling aan de directeur.

Ook kan er een uitzondering op deze voorwaarde worden gemaakt wanneer het aangebodene bij een al bestaande deelcollectie past (bijvoorbeeld in het winkeltje).

 2. Op te bergen en exposeerbaar zijn, dat wil zeggen niet dusdanig groot dat we het nergens kwijt kunnen en er ook nooit wat mee kunnen binnen de gegeven ruimtes van het SHC.

3. Niet al in goede staat aanwezig zijn in de collectie.

Heeft u iets voor ons? Neem ook bij twijfel vooral contact met ons op!