Digitaal en Experimenteel onderzoek naar Streektaal

Lezing over onderzoek naar Streektaal aan de RuG

Deze lezing stond gepland voor zondag 23 januari maar is vanwege de nog geldende coronabeperkingen verplaatst naar zondag 15 mei! Gereserveerde kaarten blijven geldig.

Op zondag 15 mei hopen we Prof. Dr. Martijn Wieling en zijn twee promovendi Martijn Bartelds en Raoul Buurke te ontvangen in ons zondagmiddagprogramma in de Bibliotheek van Stadskanaal. Zij doen voor hun vak Groningse/Nedersaksische Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar taalvariatie.

In het eerste deel van deze lezing neemt Martijn Wieling u mee in hoe er binnen de RuG onderzoek gedaan wordt naar dialectvariatie. Digitale technieken spelen hierbinnen een belangrijke rol. Ook zal hij een recent ontwikkelde digitale onderwijsapplicatie demonstreren die tot doel heeft leerlingen in het basisonderwijs kennis te laten maken met de streektaal. In het tweede deel van deze lezing zullen Martijn Bartelds en Raoul Buurke inzicht geven in hun onderzoek naar taalvariatie en welke technieken ze daarbij gebruiken. Als de situatie het toestaat (onder voorbehoud) is het na afloop van de lezing mogelijk om een blik te werpen in het mobiele laboratorium welke ingezet wordt om data te verzamelen van dialectsprekers. Mocht u zelf dialect spreken en bereid zijn mee te doen aan een van onze onderzoeken, horen zij dat na afloop van de lezing ook graag!

De voorstelling begint  om 14.30 uur en vindt plaats in de Bibliotheek te Stadskanaal, Continentenlaan 2, 9501 DG te Stadskanaal. Entree € 4,50 p.p. ; donateurs betalen € 1,50. In verband met de Coronamaatregelen is het tonen van de corona-QRcode verplicht. Reserveren kan hier. De entree is excl. € 1,- transactiekosten per reservering.